2022 M. BIRŽELIO 14 D. 17 VAL.  VIEVIO MIESTO ŠV. ONOS BAŽNYČIOJE VYKS GEDULO IR VILTIES DIENOS MINĖJIMAS ,,TREMTIES VAIKAI”. GROS MOKYTOJAS VESLAV SOBIESKI.