Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190680981, Biudžetinė įstaiga, Semeliškių g. 40,  21378 Vievis, tel. / faks. (8 528) 26 197, el. p. rastine@vmm.elektrenai.lm.lt

Direktorius Eugenijus Vedeckas, el. p. direktorius@vmm.elektrenai.lm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Adelė Kasputienė, el. p. pavaduotoja.vmm@gmail.com

Raštinės vedėja Vaida Juškienė, el.p. rastine@vmm.elektrenai.lm.lt

Vyr. buhalterė Jūratė Mickevičienė, el. p. buhalteris@vmm.elektrenai.lm.lt

Ūkvedė Rima Česiulienė, el. p. ukvedys@vmm.elektrenai.lm.lt