Darbo stažas (jei dirbama 1 etatu, metai)0-22-55-10 10-1515-2020-2525+
Pedagoginis personalas
Atlyginimas, Eur
Mokytojas, nesuteikta kvalifikacinė kategorija1306
Mokytojas13081309131113181336
Vyr. mokytojas135014031417
Mokytojas metodininkas15011517
Mokytojas ekspertas1709
Koncertmeisteris769 – 799
Vyr. koncertmeisteris889
Direktorius1760
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui1654

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA