Prašymo išregistruoti mokinį iš mokyklos formos:
Online forma https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAASl9_llUN1EwNEZFOEtHMTZXQVRJWDBVUVRISjAxMy4u
QR forma Išregistravimo iš mokyklos forma
  Prašymų formos:
PDF forma Prašymo forma
   

INFORMUOJAME, KAD NUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D. ATLYGIS UŽ MOKSLĄ YRA 20 Eur Už mėnesį UŽ VIENĄ UGDYMO PROGRAMĄ. SUAUGUSIEMS – 40 EURŲ. 

Mokesčio už mokslą atsiskaitomoji sąskaita:

GAVĖJAS: VIEVIO MENO MOKYKLA

ĮSTAIGOS KODAS 190680981

LT627300010002623178

AB SWEDBANK, kodas 73000 

Iškilus klausimams dėl mokesčių mokėjimo prašome rašyti el. paštu buhalteris@vmm.elektrenai.lm.lt

Prašome mokėjimo paskirtyje nurodyti mokėtojo kodą ir mokinio pavardę BEI VARDĄ. 

ATLYGIO UŽ MOKSLĄ PRANEŠIMUS RASITE ELEKTRONINIAME DIENYNE. PRANEŠIMAI RENGIAMI DU KARTUS PER MOKSLO METUS (DAŽNIAUSIAI SPALIO UŽ I PUSMETĮ IR VASARIO UŽ II PUSMETĮ, MĖNESIAIS). 

 

PRIVATUMO POLITIKA

ATLYGINIMO DYDIS UŽ MOKSLĄ NUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D. 

ATLYGIO UŽ MOKSLĄ TVARKA  (NAUJA)

INFORMACIJA ŠVIETIMO BENDRUOMENEI

PSICHOLOGINĖ MOKINIŲ SAVIJAUTA

INFORMACIJA APIE UŽMOKESČIO UŽ MOKSLĄ SUMAŽINIMĄ

UŽMOKESČIO UŽ MOKSLĄ TVARKA