• Edita Pacevičiūtė – pirmininkė, tėvų atstovė
 • Dalia Kobelevienė – sekretorė, mokytojų tarybos atstovė
 • Genė Janavičienė – narė, mokytojų tarybos atstovė
 • Augenis Kasputis – narys, mokytojų tarybos atstovas
 • Irena Mikaliūkštienė – narė, mokytojų tarybos atstovė
 • Edita Kizlienė – narė, tėvų atstovė
 • Danguolė Nenartavičienė – narė, tėvų atstovė
 • Vaida Vaškevičienė – narė, tėvų atstovė
 • Simas Novelskis – narys, mokinių atstovas
 • Eglė Vasiliauskaitė – narė, mokinių atstovas
 • Aurelija Bliakevič – narė, mokinių atstovas
 • Ieva Sužiedėlytė – narė, mokinių atstovė
 • Romualdas Nenartavičius – Vievio seniūnijos bendruomenių atstovas