Mokyklos mokytojai

       
Eil. Nr. Mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija
1. Čechavičiūtė Jūratė Choras, solfedžio Mokytoja
2. Daubarienė Daina Dailė, amatai   Mokytoja
3. Giraitytė Birutė Kanklės   Mokytoja
4. Girdžiūtė Živilė Fortepijonas   Vyresnioji mokytoja
5. Janavičienė Genė Fortepijonas   Mokytoja
6. Janovičius Miroslavas Gitara Mokytojas
7. Jasaitienė Irena Fortepijonas   Mokytoja metodininkė
8. Ivanauskas Linas Gitara, Koncertmeisteris Mokytojas
9. Ivanauskienė Karolina Solinis dainavimas Mokytoja
10. Karpičienė Asta Fortepijonas   Vyresnioji mokytoja
11. Kasputienė Adelė Dailė   Mokytoja ekspertė
12. Markūnas Audrius Dailė   Mokytojas 
13. Kobelevienė Dalia Dailė   Vyresnioji mokytoja
14. Lingė Rytas Fortepijonas Vyresnysis mokytojas  
15. Mangirdas Armis Fleita Mokytojas metodininkas  
16. Mikaliūkštienė Irena Solfedžio   Vyresnioji mokytoja
17. Minkevičė Sigutė Akordeonas Mokytoja metodininkė
18. Butkevičius Rolandas Saksofonas, fleita Mokytojas
19. Paulauskienė Vita Smuikas Mokytoja
20. Petrauskaitė Gražina Fortepijonas, koncertmeisterė Vyresnioji mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė
21. Ramanauskienė Drąsa Muzikos rašto ir kultūros pažinimas, solfedžio Vyresnioji mokytoja
22. Sobieski Veslav Smuikas   Vyresnysis mokytojas
23. Sotnikovienė Violeta Fortepijonas   Mokytoja metodininkė
24. Skudas Virginijus Fleita, saksofonas Mokytojas ekspertas
25. Šimkus Andrius Akordeonas Mokytojas
26.   Bitinaitė Širvinskienė Raimonda Dailėtyra Mokytoja
27.   Šukienė Edita Fortepijonas, muzikos istorija Vyresnioji mokytoja
28. Vaitkūnaitė Liauda Fortepijonas   Vyresnioji mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė
29. Vedeckas Eugenijus Gitara Mokytojas metodininkas
30. Vosyliūtė Eglė Koncertmeisterė Koncertmeisterė
31. Starošaitė Žvagulienė Irena Solinis dainavimas Mokytoja
32. Karpavičienė Rasa Fortepijonas Vyresnioji mokytoja

33.

34.

Semcov Viktor 

Natalja Krauter

Mušamieji instrumentai

Solinis dainavimas

Mokytojas

Mokytoja metodininkė