Mokyklos mokytojai

       
Eil. Nr. Mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija
1.
KEBLIKAITĖ BUTKEVIČIENĖ ŽIVILĖ
Choras
Mokytoja
2.
Daubarienė Daina
Dailė, amatai  
Mokytoja
3.
ČIŪTIENĖ VIOLETA
Kanklės  
Mokytoja METODININKĖ
4.
Girdžiūtė Živilė
Fortepijonas  
Vyresnioji mokytoja
5.
Janavičienė Genė
Fortepijonas  
Mokytoja
6.
Janovičius Miroslavas
Gitara
Mokytojas
7.
Jasaitienė Irena
Fortepijonas  
Mokytoja metodininkė
8.
BALYS DEIMANTAS
Gitara
Mokytojas
9.
DMITRIJ AFANASJEV
Solinis dainavimas
MokytojaS METODININKAS
10.
Karpičienė Asta
Fortepijonas  
Vyresnioji mokytoja
11.
Kasputienė Adelė
Dailė  
Mokytoja ekspertė
12.
Markūnas Audrius
Dailė  
Mokytojas 
13.
Kobelevienė Dalia
Dailė  
Vyresnioji mokytoja
14.
Lingė Rytas
Fortepijonas
Vyresnysis mokytojas  
15.
Mangirdas Armis
Fleita
Mokytojas metodininkas  
16.
Mikaliūkštienė Irena
Solfedžio  
Vyresnioji mokytoja
17.
Minkevičė Sigutė
Akordeonas
Mokytoja metodininkė
18.
Butkevičius Rolandas
Saksofonas
Mokytojas
19.
Paulauskienė Vita
Smuikas
Mokytoja
20.
Petrauskaitė Gražina
Fortepijonas, koncertmeisterė
Vyresnioji mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė
21.
Ramanauskienė Drąsa
Muzikos rašto ir kultūros pažinimas, solfedžio
Vyresnioji mokytoja
22.
Sobieski Veslav
Smuikas  
Vyresnysis mokytojas
23.
Sotnikovienė Violeta
Fortepijonas  
Mokytoja metodininkė
24.
Skudas Virginijus
Fleita, saksofonas
Mokytojas ekspertas
25.
Šimkus Andrius
Akordeonas
Mokytojas
26.  
KLIMIENĖ GALINA
FORTEPIJONAS
VYRESNIOJI Mokytoja
27.  
Šukienė Edita
Fortepijonas, muzikos istorija
Vyresnioji mokytoja
28.
Vaitkūnaitė Liauda
Fortepijonas  
Vyresnioji mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė
29.
Vedeckas Eugenijus
Gitara
Mokytojas metodininkas
30.
Vosyliūtė Eglė
Koncertmeisterė
Koncertmeisterė
31.
Starošaitė – Žvagulienė Irena
Solinis dainavimas
Mokytoja
32.
Karpavičienė Rasa
Fortepijonas
Vyresnioji mokytoja
33.
34.
Semcov Viktor 
Natalja Krauter
Mušamieji instrumentai
Solinis dainavimas
Mokytojas
Mokytoja metodininkė