VADOVYBĖ

Direktorius Eugenijus Vedeckas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Adelė Kasputienė