VIEVIO MENO MOKYKLOS DARBO ORGANIZAVIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMU NR. 207 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ NUO 2020 M. KOVO 16 D. 00 VAL. IKI KOVO 30 D. 24 VAL. VISOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAS KARANTINAS. KARANTINO LAIKOTARPIU PATEKIMAS Į MOKYKLĄ DRAUDŽIAMAS.

INTERESANTŲ APTARNAVIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU VYKDOMAS NUOTOLINIU BŪDU.

Primygtinai prašome laikytis visų medikų ir kitų specialistų rekomendacijų, saugoti savo ir kitų žmonių sveikatą. Taip pat kviečiame sekti informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje ir susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais dėl COVID-19 ir atsakymais į juos: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19.
Skambinti į Nacionalinio visuomenės sveikatos centrą galima tel. Nr. (8 5) 212 4098.

Visą parą veikia nemokama koronaviruso karštoji linija 1808

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/pradeda-veikti-koronos-karstoji-linija-1808

Mokytojų darbas per mokinių Pavasario atostogas

Informuojame, kad mokytojai per mokinių Pavasario atostogas dirba nuotoliniu būdu:
dirbdami nuotoliniu būdu mokytojai, koncertmeisteriai turi užsiimti savišvieta, rengti metodines priemones, planuoti būsimas ugdomąsias veiklas, skaityti naujausią metodinę literatūrą, domėtis šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir aktualijomis, ruošti būsimų renginių scenarijus, programas, rengti individualias ir diferencijuotas užduotis mokiniams, kaupti mokymo medžiagą, ruoštis vykdyti ugdymą nuotoliniu būdu, jei karantinas bus pratęstas nuo 2020 m. kovo 30 d. ir kt.

Išsamesnė informacija bus talpinama mokyklos interneto puslapyje ir siunčiama į asmeninius el. paštus.

Informuojame mokinius, tėvus

Informuojame, kad 2020 m. kovo 16 – 27 dienomis mokinių patekimas į mokyklą draudžiamas. Mokiniams skirtos Pavasario atostogos.

Dėl tolimesnio ugdymo proceso organizavimo prašome sekti informaciją mokyklos interneto puslapyje. Naudojant nuotolinio ryšio priemones galite susisiekti su mokytojais, mokyklos vadovais.

Papildomą informaciją apie taikomas priemones karantino metu galite rasti Elektrėnų savivaldybės tinklalapyje https://www.elektrenai.lt/go.php/lit/img/4