Informuojame, kad asmenys, kurie turi teisę į atlygio už mokslą sumažinimą (soc. remtini, 3 ir daugiau vaikų mokosi mūsų mokykloje, neįgalumą ar soc. poreikius turintys mokiniai) iki 2022-09-25 turi pristatyti į Mokyklos Raštinę Pažymą ar kitus dokumentus įrodančius teisę į nuolaidą.